Nastavení tréninkového cíle

Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner, takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené vzdálenosti, vzdálenosti a času, vzdálenosti a tempa, nebo vzdálenosti a rychlosti. Během tréninkové aktivity vám zařízení v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak blízko jste k dosažení tréninkového cíle.

 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Trénink > Nastavit cíl.
 3. Vyberte aktivitu.
 4. Vyberte možnost:
  • Vyberte možnost Pouze vzdálenost, jestliže chcete vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní vzdálenost.

  • Vyberte možnost Vzdálenost a čas, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost a čas.

  • Vyberte možnost Vzdálenost a tempo nebo Vzdálenost a rychlost, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost a tempo nebo rychlost.

  Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.

 5. Výběrem možnosti START spustíte stopky.
 6. Po dokončení aktivity vyberte možnost STOP > Uložit.