Odstranění souborů

OZNÁMENÍ! Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.
  1. Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
  2. V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
  3. Vyberte soubor.
  4. Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.