Uzamčení kláves

Klávesy můžete uzamknout a zabránit tak jejich neúmyslnému stisknutí.

  1. Chcete-li zamknout klávesy, podržte na dvě sekundy tlačítko LIGHT a vyberte možnost Uzamknout zařízení.
  2. Chcete-li odemknout klávesy, podržte na dvě sekundy tlačítko LIGHT a vyberte možnost Odemknout zařízení.