Nastavení Garmin Express

  1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  2. Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.