Obnovení osobního rekordu

Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému rekordu.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Moje statistiky > Rekordy.
  3. Vyberte sport.
  4. Vyberte rekord, který chcete obnovit.
  5. Vyberte možnost Předchozí > Ano.
    POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.