Ukládání polohy

Aktuální polohu můžete uložit a vrátit se k ní později.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Uložit polohu.
  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.