Používání aplikace Garmin Connect v počítači

Pokud jste zařízení quatix 3 nespárovali se smartphonem, můžete všechny údaje o svých aktivitách odeslat na účet Garmin Connect pomocí počítače.

  1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  2. Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.