Ruční kalibrace nožního snímače

Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné je spárovat s nožním snímačem (Párování snímačů ANT‍+).

Doporučujeme provést ruční kalibraci v případě, že znáte svůj kalibrační faktor. Pokud jste nožní snímač kalibrovali s jiným výrobkem Garmin, pravděpodobně svůj kalibrační faktor znáte.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Snímače.
  3. Vyberte nožní snímač.
  4. Vyberte možnost Faktor Kalibrace > Nastavit hodnotu.
  5. Úprava kalibračního faktoru:
    • Pokud je vzdálenost příliš malá, kalibrační faktor zvyšte.

    • Pokud je vzdálenost příliš velká, kalibrační faktor snižte.