Použití funkce Virtual Partner

Funkce Virtual Partner je tréninkový nástroj, který vám má pomoci dosáhnout vašich cílů. U funkce Virtual Partner můžete nastavit tempo a závodit s ní.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
  1. Přidržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
  3. Vyberte aktivitu.
  4. Vyberte možnost Datové obrazovky > Virtual Partner > Stav > Zapnuto.
  5. Vyberte možnost Nastavit tempo nebo Nastavit rychlost.
  6. Zadejte hodnotu.
  7. Zahajte aktivitu.
  8. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN se posuňte na obrazovku Virtual Partner a podívejte se, kdo vede.