Stahování funkcí Connect IQ

Před stažením funkcí Connect IQ z aplikace Garmin Connect Mobile je potřeba spárovat vaše zařízení quatix 3 se smartphonem.

  1. V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte Obchod Connect IQ.
  2. V případě potřeby vyberte zařízení.
  3. Vyberte funkci Connect IQ.
  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.