Použití počítače kilometrů

Počítač kilometrů automaticky zaznamenává celkovou vzdálenost a převýšení.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Moje statistiky > Počítadlo kilometrů.
  3. Zvolte jednu z možností pro zobrazení počítače kilometrů.
  4. V případě potřeby vyberte požadovanou souhrnnou hodnotu a volbou možnosti Ano ji nastavte na nulu.