Informace o funkci Training Effect

Funkce Training Effect měří dopad aktivity na vaši aerobní kondici. Funkce Training Effect shromažďuje data během aktivity. V průběhu aktivity se hodnota efektu tréninku snižuje a funkce Training Effect vám sdělí, jak aktivita zlepšila vaši fyzickou kondici. Celkový výsledek funkce Training Effect je určen informacemi z vašeho profilu, srdečním tepem, délkou a intenzitou vaší aktivity.

Je důležité vědět, že výsledná čísla funkce Training Effect (1,0 až 5,0) se mohou v průběhu prvních několika běhů zdát abnormálně vysoká. Trvá několik aktivit, než se zařízení adaptuje na vaši aerobní kondici.

Training Effect

Popis

1,0 až 1,9

Napomáhá regeneraci (krátké aktivity). Při delší aktivitě (více než 40 minut) se zvyšuje vytrvalost.

2,0 až 2,9

Udržuje aerobní kondici.

3,0 až 3,9

Zlepšuje aerobní kondici, pokud se opakuje jako součást vašeho týdenního tréninkového programu.

4,0 až 4,9

Významně zlepšuje aerobní kondici, pokud se opakuje jednou nebo dvakrát týdně s potřebným časem na regeneraci.

5,0

Způsobuje krátkodobé přetížení a zároveň přináší významné zlepšení. Na úrovni tohoto čísla trénujte jen s velkou opatrností. Vyžaduje dodatečné dny na regeneraci.

Technologii Training Effect a podporu k ní poskytuje společnost Firstbeat Technologies Ltd. Další informace získáte na webových stránkách www.firstbeattechnologies.com.