Vymazání osobního rekordu

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Moje statistiky > Rekordy.
  3. Vyberte sport.
  4. Vyberte rekord, který chcete odstranit.
  5. Vyberte možnost Vymazat záznam > Ano.
    POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.