Vynulování zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je vynulovat.

  1. Podržte tlačítko LIGHT alespoň 25 sekund.
  2. Podržením tlačítka LIGHT na jednu sekundu zařízení zapněte.