Úprava seznamu pomůcek

Položky v seznamu pomůcek lze zobrazit, skrýt nebo přesouvat.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Doplňky.
  3. Vyberte pomůcku.
  4. Vyberte možnost:
    • Volbou Stav pomůcku v seznamu zobrazíte nebo skryjete.

    • Výběrem možnosti Přesun nahoru nebo Přesunout dolů změníte polohu pomůcky v seznamu.