Nasazování snímače srdečního tepu

Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich aktivitách na místě.

  1. V případě potřeby použijte prodlužovací pásek.
  2. Navlhčete elektrody glyph icon na zadní straně snímače, abyste zlepšili vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.

  3. Umístěte snímač tak, aby bylo logo Garmin vpravo nahoře.

    Zapínací smyčka glyph icon a háček glyph icon mají být na pravé straně.

  4. Upevněte snímač na hrudník a připojte háček pásku ke smyčce.
    POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.

Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.