Navigace k cíli

Zařízení můžete použít k navigaci do cílového bodu nebo ke sledování trasy. Když zahájíte navigaci, můžete si vybrat aktivitu, která se použije při cestě do cíle, například turistika, běh nebo jízda na kole. Pokud při zahájení navigace již aktivitu zaznamenáváte, bude zařízení během navigace pokračovat v zaznamenávání aktuální aktivity.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Navigace.
  3. Vyberte kategorii.
  4. Podle pokynů na obrazovce vyberte cíl.
  5. Vyberte možnost Přejít na.
  6. Vyberte aktivitu.

    Zobrazí se informace o navigaci.

  7. Stisknutím tlačítka START začněte navigovat.
  8. Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky s daty (volitelné).