Vytvoření intervalového tréninku

 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Upravit > Interval > Typ.
 3. Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
  TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem výběrem možnosti Otevřený.
 4. Vyberte možnost Trvání, zadejte vzdálenost nebo hodnotu časového intervalu pro trénink a vyberte možnost .
 5. Stiskněte tlačítko BACK.
 6. Vyberte možnost Odpočinek > Typ.
 7. Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
 8. V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro klidový interval a vyberte možnost .
 9. Stiskněte tlačítko BACK.
 10. Vyberte jednu nebo více možností:
  • Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost Opakovat.

  • Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahřívání > Zapnuto.

  • Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidnění > Zapnuto.