Zobrazení souhrnů dat

Můžete zobrazit celkové údaje o vzdálenosti a čase uložené ve vašem zařízení.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Historie > Souhrny.
  3. V případě potřeby vyberte aktivitu.
  4. Vyberte možnost zobrazení týdenních nebo měsíčních souhrnů.