Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi

Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, jako je vodárenská věž, uzamknout směr a poté se nechat navigovat k tomuto objektu.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Navigace > Zadej směr a jdi.
  3. Zaměřte horní stranu hodinek na objekt a stiskněte tlačítko START.
  4. Vyberte aktivitu.

    Zobrazí se informace o navigaci.

  5. Stisknutím tlačítka START začněte navigovat.
  6. Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky s daty (volitelné).