Zahájení tréninku

Chcete-li zahájit trénink, musíte si jej stáhnout ze svého účtu Garmin Connect.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Trénink > Tréninky.‍
  3. Vyberte trénink.
  4. Vyberte možnost Spustit trénink.
  5. V případě potřeby vyberte typ aktivity.
  6. Výběrem možnosti START spustíte stopky.

Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl (volitelný) a aktuální data z tréninků.