Zobrazení osobních rekordů

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Moje statistiky > Rekordy.
  3. Vyberte sport.
  4. Vyberte rekord.
  5. Vyberte možnost Zobrazit rekord.