Vymazání všech osobních rekordů

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Moje statistiky > Rekordy.
    POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
  3. Vyberte sport.
  4. Vyberte možnost Vymazat vš záz > Ano.

    Odstraní se pouze rekordy pro daný sport.