Závodění s předchozí aktivitou

Můžete závodit s předchozí zaznamenanou či staženou aktivitou. Tuto funkci lze použít s funkcí Virtual Partner, takže můžete zobrazit, nakolik jste během aktivity napřed či pozadu.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Trénink > Závodit v aktivitě.
 3. Vyberte možnost:
  • Vyberte možnost Z historie a pak vyberte dříve zaznamenanou aktivitu ze svého zařízení.

  • Vyberte možnost Staženo, jestliže chcete vybrat aktivitu, kterou jste stáhli ze svého účtu Garmin Connect.

 4. Vyberte aktivitu.

  Zobrazí se obrazovka Virtual Partner s odhadovaným konečným časem.

 5. Výběrem možnosti START spustíte stopky.
 6. Po dokončení aktivity vyberte možnost STOP > Uložit.