Odstranění všech uložených poloh

Všechny uložené polohy můžete odstranit najednou.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice > Odstranit vše.