Definice symbolů

Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popiscích příslušenství.

Střídavý proud. Zařízení je vhodné pro střídavý proud.

Stejnosměrný proud Zařízení je vhodné pouze pro stejnosměrný proud.

Pojistka. Označuje specifikaci nebo umístění pojistky.

Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2002/96/EC týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a k podpoře opětovného použití a recyklace.