Použití stopek

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Hodiny > Stopky.
  3. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.