Doložka o ochranných známkách

Garmin, logo společnosti Garmin, ANT‍+, Auto Lap, Auto Pause, quatix, TracBack, VIRB a Virtual Partner jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Connect IQ, Garmin Connect, Garmin Express, tempe a Vector jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute a také veškeré související obchodní značky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Firstbeat a Analyzed by Firstbeat jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky společnosti Firstbeat Technologies Ltd. iOS je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc, registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích. Training Stress Score (TSS), Intensity Factor (IF) a Normalized Power (NP) jsou ochranné známky společnosti Peaksware, LLC. Wi‑Fi je registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrovaná ochranná zámka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT‍+. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.