Odstranění historie

 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Historie > Možnosti.
 3. Vyberte možnost:
  • Výběrem možnosti Odstranit všechny aktivity odstraníte z historie všechny aktivity.

  • Výběrem možnosti Vynulovat celkové souhrny vynulujete všechny souhrny pro vzdálenost a čas.

   POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
 4. Potvrďte výběr.