Datová pole

Prům. kadence

Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

Prům. kadence

Běh. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

Kadence

Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno k příslušenství pro sledování kadence.

Kadence

Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).

Kadence okruhu

Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

Kadence okruhu

Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

Kad. posl. okr.

Jízda na kole. Průměrné tempo pro poslední dokončený okruh.

Kad. posl. okr.

Běh. Průměrné tempo pro poslední dokončený okruh.

Okolní tlak

Nekalibrovaný okolní tlak.

Průměrný výstup

Průměrné převýšení při výstupu od posledního vynulování.

Výstup pro okruh

Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.

Výstup pro p.o.

Převýšení při výstupu pro poslední dokončený okruh.

Max. výstup

Maximální rychlost stoupání ve stopách za minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.

Celkový výstup

Celkové převýšení překonané při výstupu od posledního vynulování.

Vyvážení

Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.

Prům. vyv. 10 s

10sekundový průměr pohybu pro levé/pravé vyvážení výkonu.

Pr vyvážení 30 s

30sekundový průměr pohybu pro levé/pravé vyvážení výkonu.

Prům. vyváž. 3 s

Třísekundový průměr pohybu pro levé/pravé vyvážení výkonu.

Prům. vyváž.

Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro aktuální aktivitu.

Vyvážení okruhu

Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro aktuální okruh.

Bar tlak

Kalibrovaný aktuální tlak.

Směr k cíli

Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Zhod. výkonu

Skóre zhodnocení výkonu je zhodnocení vaší kondice v reálném čase.

Kal. (kcal)

Celkový počet spálených kalorií.

Směr kompasu

Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.

Kurz

Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Kurz může být zobrazen jako plánovaná nebo nastavená trasa. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Průměrný sestup

Průměrné převýšení při sestupu od posledního vynulování.

Sestup pro okruh

Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.

Sestup p.o.

Převýšení při sestupu pro poslední dokončený okruh.

Max. sestup

Maximální rychlost sestupu v metrech za minutu nebo stopách za minutu od posledního vynulování.

Celkový sestup

Celkové převýšení překonané při sestupu od posledního vynulování.

Vzdálenost

Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo aktivitu.

Vzdál. int.

Vzdálenost uražená pro aktuální interval.

Délka okruhu

Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.

Vzd. posl. interv.

Vzdálenost uražená pro poslední dokončený interval.

Dél. posl. okruhu

Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený okruh.

Nám vzdálenost

Překonaná vzdálenost v námořních metrech nebo námořních stopách.

Zb.vzdálenost

Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Vzd. k příštímu

Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Nadmořská výška

Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.

Max. nad. výška

Nejvyšší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

Min. nadm. výš.

Nejnižší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

Název cíle

Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

ETA

Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Odh. čas v MC

Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Čas k cíli

Odhadovaný zbývající čas k dosažení konečného cíle. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Klouzavost

Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru a změny převýšení.

Klouz do cíle

Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

N výška GPS

Nadmořská výška vaší aktuální polohy pomocí zařízení GPS.

Směr GPS

Směr, kterým se pohybujete, podle zařízení GPS.

Stupeň

Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu (vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m (10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.

DKZ

Doba, kterou při běhu strávíte během každého kroku na zemi, měřená v milisekundách. Během chůze není doba kontaktu se zemí počítána.

Pr. kont se zemí

Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí při dané aktivitě.

DKZ/okruh

Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí pro aktuální okruh.

Vyvážení DKZ

Vyváženost doby kontaktu se zemí levé a pravé strany při běhu.

Prům. vyv. DKZ

Průměrné vyvážení doby kontaktu se zemí pro aktuální relaci.

Vyv. DKZ/okruh

Průměrné vyvážení doby kontaktu se zemí pro aktuální okruh.

Směr pohybu

Směr, kterým se pohybujete.

Srdeční tep

Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu snímači srdečního tepu.

%RST

Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).

%maximální ST

Procento maximálního srdečního tepu.

Průměrný ST

Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.

Průměrný %RST

Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální aktivitu.

Pr. ST %Max.

Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální aktivitu.

Prům. ST int.

Průměrná tepová frekvence pro aktuální interval plavání.

Prům. %RST int.

Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální interval plavání.

Prům. %Max. int.

Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální interval plavání.

Max. ST int.

Maximální tepová frekvence pro aktuální interval plavání.

Max. %RST int.

Maximální procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální interval plavání.

Max. %Max. int.

Maximální procento maximálního srdečního tepu pro aktuální interval plavání.

ST okruhu

Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.

Okruh %RST

Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální okruh.

% max. ST okr.

Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální okruh.

ST pos. okruhu

Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený okruh.

Zóna ST

Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu (220 minus váš věk).

Okruhy

Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.

Délky

Počet délek bazénu dokončených během aktuální aktivity.

Délky intervalu

Počet délek bazénu dokončených během aktuálního intervalu.

Poloha cíle

Pozice cílové destinace.

šířka/délka

Aktuální pozice dle souřadnic délky a šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.

Poloha

Aktuální pozice používající vybrané nastavení formátu souřadnic.

Další trasový bod

Další bod na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Odch. od kurzu

Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Tempo 500 m

Aktuální tempo plavání na 500 metrů.

Pr. tempo 500m

Průměrné tempo plavání na 500 metrů pro aktuální aktivitu.

Tempo 500m O

Průměrné tempo plavání na 500 metrů pro aktuální okruh.

Tempo 500m PO

Průměrné tempo plavání na 500 metrů pro poslední okruh.

Průměrné tempo

Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.

Tempo

Aktuální tempo

Tempo intervalu

Průměrné tempo pro aktuální interval.

Tempo okruhu

Průměrné tempo pro aktuální okruh.

Tempo posl. int.

Průměrné tempo pro poslední dokončený interval.

Tempo pos. okr.

Průměrné tempo pro poslední dokončený okruh.

Temp. pos. délk.

Průměrné tempo pro poslední dokončenou délku bazénu.

Rovn. ch. ped.

Měření rovnoměrné aplikace síly nohou jezdce na pedály během každého šlápnutí na pedál.

Výkon

Aktuální výkon ve wattech.

%FTP

Aktuální výkon jako procento funkční limitní hodnoty výkonu.

Pr. výkonu 10 s

10sekundový průměr pohybu výkonu.

Prům. výk. 30 s

30sekundový průměr pohybu výkonu.

Prům. výkonu 3 s

3sekundový průměr pohybu výkonu.

Průměrný výkon

Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.

Intensity Factor

Intensity Factor pro aktuální aktivitu.

Výkon na okruh

Průměrný výkon pro aktuální okruh.

Výk. v posl. okr.

Průměrný výkon pro poslední dokončený okruh.

Max. výkon

Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.

Max. výk. na okr.

Nejvyšší výkon pro aktuální okruh.

NP

Normalized Power pro aktuální aktivitu.

NP okruhu

Průměrná Normalized Power pro aktuální okruh.

NP pos.okr.

Průměrná Normalized Power pro poslední dokončený okruh.

Výkon na váhu

Aktuální výkon měřený ve wattech na kilogram.

TSS

Training Stress Score pro aktuální aktivitu.

Výkon. rozsah

Aktuální rozsah výkonu (1 až 7) na základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.

Opak. zapnuto

Časovač pro poslední interval plus aktuální odpočinek (plavání v bazénu).

Čas odpočinku

Stopky pro aktuální přestávku (plavání v bazénu).

Rychlost

Aktuální cestovní rychlost.

Prům. rychl.

Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.

Rychlost okruhu

Průměrná rychlost pro aktuální okruh.

Rychl. posl. okr.

Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.

Max. rychlost

Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.

Námořní rychlost

Aktuální rychlost v uzlech.

Kroky

Počet kroků zaznamenaných nožním snímačem.

Prům. vzd./záb.

Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.

Vzd./záběr int.

Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuálního intervalu.

Vzd./záb. př. int.

Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během posledního dokončeného intervalu.

Vzdál./záb.

Vzdálenost uplavaná za jeden záběr.

Záběry

Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.

ZÁB INT

Celkový počet záběrů pro aktuální interval.

Záb. v pos. int.

Celkový počet záběrů pro poslední dokončený interval.

Záb. pos. dél.

Celkový počet záběrů pro poslední dokončenou délku bazénu.

Pr záběr/délka

Průměrný počet záběrů na délku během aktuální aktivity.

Záběry int/dél

Průměrný počet záběrů na délku během aktuálního intervalu.

Počet záběrů

Počet záběrů za minutu (Z/M).

Pr rych záběru

Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuální aktivity.

Rych záb.int

Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuálního intervalu.

Rych. záb. p. int.

Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během posledního dokončeného intervalu.

Rych. zb. p. dél.

Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během poslední dokončené délky bazénu.

Typ záb. int.

Aktuální typ záběru pro interval.

Typ záb. pos. int.

Typ záběrů používaný během posledního dokončeného intervalu.

Typ zb. pos. dél.

Typ záběrů používaný během poslední dokončené délky bazénu.

Prům. SWOLF

Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky a počtu záběrů na délku (Plavecká terminologie). Při plavání v otevřené vodě je pro výpočet hodnocení SWOLF použita vzdálenost 25 m.

Posl. dél. SWOLF

Hodnocení SWOLF pro poslední dokončenou délku bazénu.

SWOLF intervalu

Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální interval.

SWOLF p.i.

Průměrné hodnocení SWOLF pro poslední dokončený interval.

Východ slunce

Čas východu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

Západ slunce

Čas západu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

Teplota

Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty.

24hod – max.

Maximální teplota zaznamenaná za posledních 24 hodin.

24hod – min.

Minimální teplota zaznamenaná za posledních 24 hodin.

Prům. čas okr.

Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.

Uplynulý čas

Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na 5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte 20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.

Čas intervalu

Čas změřený stopkami pro aktuální interval.

Čas okruhu

Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.

Čas posl. interv.

Čas změřený stopkami pro poslední dokončený interval.

Čas pos. okruhu

Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.

Délka kroku

Délka kroku od jednoho došlápnutí ke druhému v metrech.

Prům. dél. kroku

Průměrná délka kroku pro aktuální relaci.

Dél. kroku/okruh

Průměrná délka kroku pro aktuální okruh.

Čas v zóně

Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo výkonu.

Hodiny

Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas).

Čas k příš. bodu

Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Stopky

Aktuální čas odpočítávače času.

Účinnost točivého momentu

Měření účinnosti šlapání jezdce.

Training Effect

Aktuální dopad (1,0 až 5,0) na vaši aerobní kondici.

VMG

Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Převýšení do cíle

Převýšení mezi aktuální pozicí a cílovou destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Vertikální osc

Množství odrazů při běhu. Vertikální pohyb vašeho trupu měřený v centimetrech na každý krok.

Prům. vert. osc.

Průměrný objem vertikální oscilace při dané aktivitě.

V. osci/okruh

Průměrný objem vertikální oscilace pro aktuální okruh.

Vertikální poměr

Poměř vertikální oscilace a délky kroku.

Pr. vert. poměr

Průměrný poměr vertikální oscilace a délky kroku pro aktuální relaci.

Vert.poměr/okr.

Průměrný poměr vertikální oscilace a délky kroku pro aktuální okruh.

Vertikální rychl.

Rychlost stoupání a sestupu v čase.

Vert rych do cíle

Rychlost, jakou vystupujete nebo sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Práce (kJ)

Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.