Vereisten voor connected functies

Sommige functies vereisen een smartphone en een specifieke app op uw smartphone.

Functie

Verbonden met een gekoppelde smartphone via de Garmin Connect Mobile app

Verbonden met een Wi‑Fi netwerk

Activiteiten uploaden naar Garmin Connect

Ja

Ja

Software-updates

Ja

Ja

EPO-downloads

Ja

Ja

Live geocachegegevens

Ja

Ja

Weer

Ja

Ja

Telefoonmeldingen

Ja1

Nee

Connect IQ

Ja

Nee

LiveTrack

Ja

Nee

1 Het toestel ontvangt telefoonmeldingen van een gekoppelde iOS telefoon rechtstreeks, en het ontvangt meldingen via de Garmin Connect app op een Android telefoon.