Vereisten voor connected functies

Sommige functies vereisen een smartphone en een specifieke app op uw smartphone.

Functie

Verbonden met een gekoppelde smartphone via de Garmin Connect™ Mobile app

Verbonden met een Wi‑Fi® netwerk

Activiteiten uploaden naar Garmin Connect

Ja

Ja

Software-updates

Ja

Ja

EPO-downloads

Ja

Ja

Live geocachegegevens

Ja

Ja

Weer

Ja

Ja

Telefoonmeldingen

Ja1

Nee

Connect IQ™

Ja

Nee

LiveTrack

Ja

Nee

1 Het toestel ontvangt telefoonmeldingen van een gekoppelde iOS® telefoon rechtstreeks, en het ontvangt meldingen via de Garmin Connect app op een Android™ telefoon.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-7A6111EB-23E4-4F4E-9CE8-2A69DC7991D3 v3