Een geocachefilter maken en opslaan

U kunt uw eigen filters voor geocaches maken op basis van specifieke factoren. Nadat u het filter hebt gemaakt, kunt u dat op de lijst met geocaches toepassen.

  1. Selecteer Stel in > Geocaching > Filter instellen > Filter maken.
  2. Selecteer de items die u wilt filteren.
  3. Selecteer een optie:
    • Selecteer Zoeken om het filter toe te passen op de lijst met geocaches.

    • Selecteer Back om het filter op te slaan. Als u het filter opslaat, wordt er automatisch een naam aan het filter toegekend. Via de lijst met geocaches hebt u toegang tot uw eigen filters.

Copyright Ā© Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9B308054-347D-444D-BEA4-7433C99CD41A v6