Persoonlijke records verwijderen

  1. Houd op de watch face MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Geschiede​nis > Records.
  3. Selecteer een sport.
  4. Selecteer een optie:
    • Als u één record wilt verwijderen, selecteert u een record en selecteert u Wis record > Ja.

    • Als u alle records voor de sport wilt verwijderen, selecteert u Wis alle records > Ja.

    OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze manier niet gewist.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8