Een intervalworkout starten

  1. Druk op de watch face op START.
  2. Selecteer een activiteit.
  3. Houd MENU ingedrukt.
  4. Selecteer Training > Intervallen > Start workout.
  5. Druk op START om de activiteitentimer te starten.
  6. Als uw intervalworkout een warming-up heeft, drukt u op LAP om aan het eerste interval te beginnen.
  7. Volg de instructies op het scherm.

Wanneer u alle intervallen hebt voltooid, wordt een bericht weergegeven.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8