Een segment instellen op automatisch aanpassen

U kunt uw toestel instellen om de voorspelde racetijden van een segment automatisch aan te passen op basis van uw prestatiemeting tijdens het segment.

OPMERKING: Deze instelling is standaard ingeschakeld voor alle segmenten.
  1. Druk op de watch face op START.
  2. Selecteer een activiteit.
  3. Houd MENU ingedrukt.
  4. Selecteer Training > Segmenten > Automatische inspanning.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8