Navigatiewaarschuwingen instellen

U kunt waarschuwingen instellen om u te helpen navigeren naar uw bestemming.

 1. Houd MENU ingedrukt.
 2. Selecteer Navigatie > Waar​schu​wingen.
 3. Selecteer een optie:
  • Selecteer Afstand tot einddoel om een waarschuwing in te stellen voor een bepaalde afstand tot uw eindbestemming.

  • Selecteer Bestemming ETE om een waarschuwing in te stellen voor een resterende geschatte tijd tot u aankomt op uw eindbestemming.

  • Selecteer Uit koers om een waarschuwing in te stellen voor als u van uw koers afraakt.

  • Selecteer Afslag​aanwij​zingen om afslag-voor-afslag navigatieaanwijzingen in te schakelen.

 4. Selecteer zo nodig Status om de waarschuwing in te schakelen.
 5. Voer zo nodig een afstand of tijdwaarde in en selecteer Vinkje.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8