Een trainingsdoel instellen

De trainingsdoelfunctie werkt samen met de Virtual Partner® functie , zodat u een trainingsdoel kunt instellen voor afstand, afstand en tijd, afstand en tempo of afstand en snelheid. Tijdens uw trainingsactiviteit geeft het toestel u real-time feedback over uw vordering ten aanzien van het bereiken van uw trainingsdoel.

 1. Druk op de watch face op START.
 2. Selecteer een activiteit.
 3. Houd MENU ingedrukt.
 4. Selecteer Training > Stel een doel in.
 5. Selecteer een optie:
  • Selecteer Alleen afstand om een vooraf ingestelde afstand te selecteren of voer een aangepaste afstand in.

  • Selecteer Afstand en tijd om een afstands- en tijdsdoel te selecteren.

  • Selecteer Afstand en tempo of Afstand en snelheid om uw afstands- en tempodoel of uw afstands- en snelheidsdoel in te stellen.

  Het trainingsdoelscherm wordt weergegeven met daarop uw geschatte finishtijd. De geschatte finishtijd is gebaseerd op uw huidige prestaties en de resterende tijd.

 6. Druk op START om de activiteitentimer te starten.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8