Hole-informatie

Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een nieuwe hole gaat.

OPMERKING: Omdat pinlocaties veranderen, berekent het toestel de afstand tot het begin, midden en einde van de green, maar niet de pinlocatie zelf.

Schermafbeelding van de golfhole-weergave met toelichtingen

Toelichting nummer één

Nummer van huidige hole

Toelichting nummer twee

Afstand tot het einde van de green

Toelichting nummer drie

Afstand tot het midden van de green

Toelichting nummer vier

Afstand tot het begin van de green

Toelichting nummer vijf

Par voor de hole

Toelichting nummer zes

Kaart van de green

Toelichting nummer zeven

Afstand van de driver tot de tee box

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8