Bestanden verwijderen

OPMERKING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

  1. Open het Garmin station of volume.
  2. Open zo nodig een map of volume.
  3. Selecteer een bestand.
  4. Druk op het toetsenbord op de toets Delete.
    OPMERKING: Mac® besturingssystemen bieden een beperkte ondersteuning voor MTP-bestandsoverdracht. U moet het Garmin station op een Windows® besturingssysteem openen. U moet de Garmin Express™ toepassing gebruiken om muziekbestanden van uw toestel te verwijderen.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8