Een referentiepunt instellen

U kunt een referentiepunt instellen om de koers en de afstand tot een locatie of peiling weer te geven.

 1. Selecteer een optie:
  • Houd LIGHT ingedrukt.

   TIP: U kunt een referentiepunt instellen terwijl u een activiteit opneemt.
  • Druk op START op de watch face.

 2. Selecteer Referentiepunt.
 3. Wacht terwijl de watch satellieten zoekt.
 4. Druk op START en selecteer Voeg punt toe.
 5. Selecteer een locatie of peiling die u als referentiepunt voor navigatie wilt gebruiken.

  De kompaspijl en de afstand tot uw bestemming worden weergegeven.

 6. Richt de bovenkant van de watch in de richting van de koers.

  Wanneer u van de voorliggende koers afwijkt, geeft het kompas de richting ten opzichte van de koers en de deviatie in graden weer.

 7. Druk zo nodig op START en selecteer Wijzig punt om een ander referentiepunt in te stellen.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8