Instellingen voor energiebeheer

Houd MENU ingedrukt en selecteer Energiebeheer.

Batterij​spaarstand

Hiermee kunt u systeeminstellingen aanpassen om de levensduur van de batterij in de horlogemodus te verlengen (De batterijspaarstand aanpassen).

Energiemodi

Hiermee kunt u systeeminstellingen, activiteitinstellingen en GPS-instellingen aanpassen om de levensduur van de batterij tijdens een activiteit te verlengen (Energiemodi aanpassen).

Batterij​percentage

Geeft de resterende levensduur van de batterij als percentage weer.

Batterijschattingen

Geeft de resterende levensduur van de batterij weer als een geschat aantal dagen of uren.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8