Workout van vandaag starten

Nadat u een Garmin® Coach trainingsplan naar uw toestel hebt verzonden, wordt de Garmin Coach widget in uw widgetlijst weergegeven.

  1. Selecteer op de watch face UP of DOWN om de Garmin Coach widget weer te geven.
    Als een workout voor deze activiteit gepland is voor vandaag, wordt op het toestel de naam van de workout weergegeven en wordt u gevraagd deze workout te starten.
  2. Selecteer START.
  3. Selecteer Bekijk om de workoutstappen weer te geven (optioneel).
  4. Selecteer Start workout.
  5. Volg de instructies op het scherm.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8