Een waypoint projecteren

U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te projecteren vanaf uw huidige locatie naar een nieuwe locatie.

OPMERKING: Mogelijk moet u de app Projec. wayp. toevoegen aan de lijst met activiteiten en apps.
  1. Druk op de watch face op START.
  2. Selecteer Projec. wayp..
  3. Druk op UP of DOWN om de koers in te stellen.
  4. Druk op START.
  5. Druk op DOWN om een meeteenheid te selecteren.
  6. Druk op UP om de afstand in te voeren.
  7. Druk op START om op te slaan.

Het geprojecteerde waypoint wordt opgeslagen onder een standaardnaam.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8