Nuttige punten

OPMERKING

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8