Een Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten

Om muziek te luisteren die op uw MARQ® watch is geladen, moet u een Bluetooth® hoofdtelefoon aansluiten.

  1. Houd de hoofdtelefon op maximaal 2 m (6,6 ft.) afstand van uw watch.
  2. Schakel de koppelingstatus in op de hoofdtelefoon.
  3. Houd het MENU ingedrukt.
  4. Selecteer Muziek > Hoofdtelefoon > Voeg nieuw toe.
  5. Selecteer uw hoofdtelefoon om het koppelen te voltooien.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8