Een multisportactiviteit maken

 1. Druk op de watch face op START.
 2. Selecteer Voeg toe > Multisport.
 3. Selecteer een type multisportactiviteit of voer een aangepaste naam in.

  Identieke activiteitnamen zijn voorzien van een nummer. Bijvoorbeeld Triatlon(2).

 4. Selecteer twee of meer activiteiten.
 5. Selecteer een optie:
  • Selecteer een optie om bepaalde activiteitinstellingen aan te passen. U kunt bijvoorbeeld selecteren of overgangen moeten worden meegerekend.

  • Selecteer OK om de multisportactiviteit op te slaan en te gebruiken.

 6. Selecteer Ja om de activiteit aan uw lijst met favorieten toe te voegen.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8