De afstandteller gebruiker

De afstandteller houdt automatisch de in totaal afgelegde afstand, het bereikte hoogteverschil en de tijd bij tijdens activiteiten.

  1. Houd op de watch face MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Geschiede​nis > Totalen > Kilometerteller.
  3. Druk op UP of DOWN om de totalen van de afstandteller weer te geven.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8