Een aangepaste activiteit maken

 1. Druk op de watch face op START.
 2. Selecteer Voeg toe.
 3. Selecteer een optie:
  • Selecteer Kopieer activiteit om uw aangepaste activiteit te maken op basis van een van uw opgeslagen activiteiten.

  • Selecteer Overige om een nieuwe aangepaste activiteit te maken.

 4. Selecteer indien nodig een activiteittype.
 5. Selecteer een naam of voer een aangepaste naam in.

  Identieke activiteitnamen zijn voorzien van een volgnummer, bijvoorbeeld: Fiets(2).

 6. Selecteer een optie:
  • Selecteer een optie om bepaalde activiteitinstellingen aan te passen. U kunt bijvoorbeeld de gegevensschermen of automatische functies aanpassen.

  • Selecteer OK om de aangepaste activiteit op te slaan en te gebruiken.

 7. Selecteer Ja om de activiteit aan uw lijst met favorieten toe te voegen.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8