Koersgegevens weergeven of bewerken

U kunt koersgegevens bekijken of bewerken voordat u door een koers navigeert.

 1. Druk op de watch face op START.
 2. Selecteer een activiteit.
 3. Houd MENU ingedrukt.
 4. Selecteer Navigatie > Koersen.
 5. Druk op START om een koers te selecteren.
 6. Selecteer een optie:
  • Selecteer Start koers om te beginnen met navigeren.

  • Als u een band voor aangepast tempo wilt maken, selecteert u PacePro.

  • Selecteer Kaart als u de koers op de kaart wilt weergeven en wilt schuiven of in- of uitzoomen op de kaart.

  • Als u de koers in omgekeerde volgorde wilt beginnen, selecteert u Voer koers omgekeerd uit.

  • Selecteer Hoogteprofiel om een hoogtegrafiek van de koers weer te geven.

  • Selecteer Naam als u de naam van de koers wilt wijzigen.

  • Als u het koerspad wilt bewerken, selecteert u Wijzigen.

  • Selecteer Klimtochten bekijken als u een lijst met stijgingen in de koers wilt weergeven.

  • Selecteer Wis om de koers te verwijderen.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8