Widgets weergeven

Uw toestel wordt geleverd met diverse, vooraf geïnstalleerde widgets en als u uw toestel koppelt met een smartphone zijn er nog meer widgets beschikbaar.

  • Druk op UP of DOWN.

    Het toestel bladert door de widgetlijst en geeft samenvattingsgegevens voor elke widget weer.

  • Druk op START om de details van de widget weer te geven.
    TIP: U kunt op DOWN drukken om extra schermen voor een widget weer te geven of u kunt op START drukken om extra opties en functies voor een widget weer te geven.
  • Houd in een scherm BACK ingedrukt om terug te gaan naar de watch face.
  • Als u een activiteit vastlegt, drukt u op BACK om terug te keren naar de pagina's met activiteitgegevens.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8